ข้อตกลง

ข้อตกลงและกฏกติกาต่างๆ ในทุกรายการที่เดิมพันกับทางเว็บฯ จะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและเงื่อนไขต่างๆเหล่านี้ ทางเรายินดีให้คำปรึกษาและคำแนะนำ ตลอด 24 ชั่วโมง

ข้อตกลงและกฏกติกาต่างๆ

เรื่องทั่วไป

 1. กฎเหล่านี้มีผลบังคับใช้หลังจากท่านได้สมัครสมาชิก ทุกรายการเดิมพันที่ทางเว็บฯรับวางเดิมพัน จะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและเงื่อนไขต่างๆเหล่านี้
 2. บุคคลที่มีความประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกและเปิดบัญชีกับเราจะต้องมีอายุมากกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 3. สมาชิกทุกท่านมีความรับผิดชอบส่วนตัวที่จะต้องตรวจสอบว่ากฎหมายท้องถิ่นหรือของประเทศของท่าน อนุญาตให้เล่นเกมส์และวางเดิมพันการพนัน ก่อนที่ท่านจะลงทะเบียนและสมัครกับทางเว็บฯ หรือก่อนที่ท่านจะวางเดิมพันผ่านเว็บของเราบนอินเทอร์เน็ต
 4. สมาชิกที่มีความต้องการที่จะวางพนันกับทางเว็บฯ จะต้องทราบกฎหมายเกี่ยวกับการพนันในประเทศของท่าน, ประเทศที่พักอาศัย, หรือสถานที่ที่ท่านอยู่ในปัจจุบัน, ซึ่งอาจจะไม่อนุญาตให้มีการเล่นการพนันนั้นๆของทางเว็บฯ
 5. ลูกค้าต้องยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องตลอดเวลา และถ้าท่านไม่แน่ใจ ท่านควรหาที่ปรึกษาทางกฎหมายเฉพาะด้านเกี่ยวกับด้านเกมส์และการพนัน
 6. ทางเว็บฯ ไม่สามารถรับผิดชอบการเดิมพันนั้นๆ หากมีการฝ่าฝืนและละเมิดกฎหมายการพนันในท้องถิ่นนั้นๆ
 7. ทางเว็บฯ มีสิทธิ์ขาดในการตัดสินใจที่จะรับหรือปฏิเสธรายการเดิมพันทั้งหมดหรือบางส่วนของท่าน

บัญชีของสมาชิก

 1. ก่อนที่ท่านจะเข้าระบบบนเว็บฯเพื่อวางเดิมพัน ท่านจะต้องสมัครสมาชิกเปิดบัญชีก่อนเป็นอันดับแรก สมาชิกสามารถวางเดิมพันได้สูงสุดเท่ากับเครดิตที่กำหนดไว้ในบัญชีของท่าน
 2. สมาชิกมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านของสมาชิกให้เป็นความลับ
 3. ในทุกๆการเดิมพันที่เล่นผ่านบัญชีผู้ใช้ของสมาชิก จะถือว่ามีผลเป็นทางการ และไม่สามารถยกเลิกได้
 4. หากในกรณีที่สมาชิกสงสัยว่าข้อมูลส่วนตัวหรือบัญชีผู้ใช้ของท่านถูกขโมย กรุณาติดต่อกับทางเรา เพื่อที่จะระงับและเปลี่ยนรหัสผ่านของท่านโดยทันที
 5. สมาชิกสามารถถอนเงินจากบัญชีของท่านได้ทุกเมื่อ หากแจ้งทำรายการจ่ายเงิน และระบบได้ยืนยันข้อมูลทำการถูกต้องเรียบร้อยแล้ว
 6. ทางเว็บฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบัญชีของสมาชิกได้ทุกเวลา โดยมิต้องอธิบายถึงเหตุผล ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์นี้เงินที่เหลือในบัญชี จะถูกโอนกลับให้ท่าน

การรับวางเดิมพัน

 1. ทางเว็บฯ จะเปิดให้วางเดิมพันผ่านทางอินเตอร์เน็ตออนไลน์เท่านั้น
 2. สมาชิกมีหน้าที่รับผิดชอบความถูกต้องของรายละเอียดการวางเดิมพัน เมื่อท่านลงเดิมพันแล้ว และมีการยืนยันรับวางเดิมพันแล้ว ท่านจะไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดิมพันนั้นๆได้
 3. ทางเว็บฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่อุปกรณ์ สัญญาณอินเทอร์เน็ต หรือระบบการเชื่อมต่อ นั้นๆล้มเหลวในช่วงการเดิมพัน ซึ่งเป็นผลให้ไม่สามารถวางเดิมพันตามที่สมาชิกต้องการได้
 4. ทางเว็บฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับตลาดการวางเดิมพันชั่วคราวได้ทุกเวลา และในระหว่างการหยุดรับ ทางทีมงานจะปฎิเสธการวางเดิมพันนั้นๆทันที
 5. ทางเว็บฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหยุดรับการเดิมพันได้ในทุกเกมส์ทุกเวลา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขและข้อตกลง

 1. กฎและข้อตกลงเหล่านี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภายหลังที่ท่านได้สมัครเป็นสมาชิกกับทางเว็บฯเรียบร้อยแล้ว
 2. เงื่อนไขสำหรับท่านที่สมัครและมีบัญชีสมาชิกที่เปิดกับทางเว็บฯ สมาชิกต้องตกลงและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ เมื่อมีการลงทะเบียนกับทางเว็บฯ เราจะถือว่าสมาชิกยอมรับอย่างเต็มที่และเข้าใจเป็นอย่างดีแล้วในข้อตกลงและเงื่อนไข กรุณาใช้เวลาในการทำความคุ้นเคยและติดตามการเปลี่ยนแปลงในกฎการเดิมพันของทางเว็บฯ
 3. ทางเว็บฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลง เงื่อนไข และการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะถูกตีพิมพ์โฆษณาบนหน้าเว็บไซต์
 4. บัญชีสมาชิกที่เปิดกับทางเราจะสามารถใช้ได้ แม้ว่าท่านสมาชิกในบางประเทศจะถูกกั้นไม่ให้เข้าระบบและไม่สามารถเปิดหน้าเว็บไซต์บางหน้าได้ เนื่องจากผลบังคับทางกฎหมายการพนัน
 5. สมาชิกจะเริ่มวางเดิมพันกับเราได้เมื่อท่านสมัครและเปิดบัญชีเงินฝากกับทางเว็บฯเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 6. ทางเว็บฯได้กำหนดอายุขั้นต่ำในการเปิดบัญชีคือ 18 ปีขึ้นไป ทางเว็บฯจะไม่รับผิดชอบสำหรับผู้สมัครที่อายุไม่ถึงตามที่กำหนด และสามารถเพิกถอนบัญชีได้ตามข้อกำหนด
 7. สมาชิกมีหน้าที่จะต้องเก็บบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านของตนเองให้เป็นความลับสูงสุด หากมีรายการพนันที่วางเดิมพันโดยบุคคลที่สามผู้ซึ่งใช้ข้อมูลของท่านสมาชิก จะถือว่าเป็นรายการพนันที่ถูกต้องและมีผลใช้ได้โดยทันที
 8. สมาชิกสามารถถอนเงินจากบัญชีของท่านได้ตลอดเวลา หากระบบมีการคิดยอดเดิมพันทั้งหมดเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว