การถอนเงิน

การถอนเงินสำหรับสมาชิก สามารถทำได้โดยการแจ้งเจ้าหน้าที่ผ่านทาง LINE ID : NEWSPORTPRO ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

การถอนเงิน

ท่านที่ทำการถอนเงิน จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. แจ้งถอนเงินผ่าน LINE ID : NEWSPORTPRO โดยท่านจะต้องแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้
  • ชื่อสมาชิก
  • ยูสเซอร์ของสมาชิก
  • แจ้งจำนวนเงิน ธนาคาร เวลา และช่องทางของการรับเงิน
  • รหัสลับสำหรับการถอน
 2. รอการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ สมาชิกรอรับเงินได้ภายใน 15-30 นาที

หมายเหตุ

 1. การถอนเงิน เราจำกัดการถอนเงินขั้นต่ำอยู่ที่ 100 บาท
 2. หากมีการตรวจพบการทุจริตไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทางทีมงานขอสงวนสิทธิการถอนเงินจนกว่า มีการพิสูจน์ข้อมูลจนถึงขั้นตอนสุดท้าย โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านสมาชิกให้ทราบล่วงหน้า